ติดตั้งหลังคา Cedar Shingle-Cedar Shingle

 
 
 
 

ออกแบบตกแต่งภายใน
รับออกแบบงานก่อสร้าง
ออกแบบงานททาสสีอาคาร
ออกแบบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์
ตกแต่งภายใน
ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ไม้
รับเหมาก่อสร้าง
รับเหมางานก่อสร้าง

   รับตกแต่งสวน
ตกแต่งบ้าน ตกแต่งคอนโด ตกแต่งร้านค้า ตกแต่ง
ออฟฟิศ ตกแต่งโรงแรม Interior Design, Architect Design, Landscape Design พร้อมบริการรับเหมาก่อสร้าง
ครบวงจร โดยมีอดุมการณ์ที่จะให้คนไทยเข้าใจและเห็นถึง
ความจำเป็นการตกแต่งภายในให้มากขึ้น


งานเทพื้นกรวดล้าง วางลายดอกไม้ ตัดกันด้วยสีของ
กรวดล้าง
งานเทพื้นกรวดล้าง ผสมกระเบื่องเซรา
มิควางลายด้วยเส้น
แนวและตัดกันด้วย
สีของกรวดล้าง
งานเทพื้นกรวดล้าง
ผสมหินภูเขาและ
ตัดกันด้วยสีของ
กรวดล้าง
           
งานเทพื้นกรวดล้าง
ผสมหินภูเขาและตัด
กันด้วยสีของกรวด
ล้าง
งานเทพื้นกรวดล้าง
ผสมหินภูเขาและตัด
กันด้วยสีของกรวด
ล้าง
งานเทพื้นกรวดล้าง
เว้นร่องตัดขอบด้วย
หินทรายและกรวด
ล้าง

หินภูเขา   หินภูเขา   หินภูเขา   หินภูเขา   หินภูเขา
หินภูเขา   หินภูเขา   หินภูเขา  

หินภูเขา

  หินภูเขา
หินภูเขา   หินภูเขา   หินภูเขา   หินภูเขา   หินภูเขา
หินภูเขา   หินภูเขา   หินภูเขา   หินภูเขา   หินภูเขา
                 
หินกาบ   หินประดับ   หินประดับ   หินประดับ   หินประดับ
หินกาบ   หินประดับ   หินประดับ  

หินประดับ

  หินประดับ
หินประดับ   หินประดับ   หินประดับ   หินประดับ   หินประดับ
หินประดับ   หินประดับ   หินประดับ   หินประดับ   หินประดับ
                 
More>>>
 
สถานีเพลงออนไลน

Copyright © itrthailand.com . All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย
83/24 ม.1 ถ.345 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 Tel. 02-598-6076-7 , 089-213-3170 , 089-691-9991 ,081-401-7778  Fax. 02-598-6077
Email : pannawit1971@hotmail.com , ITR_UNION@Yahoo.co.th