ติดตั้งหลังคา Shingle Roof -Shingle Roof

 
 
 
 

ออกแบบตกแต่งภายใน
รับออกแบบงานก่อสร้าง
ออกแบบงานททาสสีอาคาร
ออกแบบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์
ตกแต่งภายใน
ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ไม้
รับเหมาก่อสร้าง
รับเหมางานก่อสร้าง
     กลุ่มบริษัท I.T.R. GROUP จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547
ประกอบไปด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ที.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง
และบริษัท ไอ.ที.อาร์. ยูเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการผลิตและนำเข้าสินค้าประเภทวัสดุที่ใช้
ในงานก่อสร้าง โดยมุ้งเน้น และคัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของสถาปนิกและวิศวกร จาก
นานาประเทศ เพื่อให้ได้วัสดุที่มีคุณภาพดีที่สุด สำหรับลูก
ค้า และ บริษัท ไอ.ที.อาร์. ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
ดำเนินกิจการ  เกี่ยวกับ การนำเข้า ผลิต ติดตั้ง และ ซ่อม
บำรุง   สินค้าที่ใช้ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
โดยจะมุ่งเน้น  สินค้าที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิต สินค้า ที่
เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพและกำลังการ
ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
ทางกลุ่ม บริษัท I.T.R. GROUP ได้มีการค้นคว้า วิจัย ทดสอบ และพัฒนาสินค้าตลอดระยะเวลาเพื่อพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ
มีความเหมาะสม และ ทันสมัยเพื่อให้รองรับกับการทำงานการก่อสร้าง  และ อุตสาหกรรมของลูกค้าซึ่งสินค้าบางชนิดทางบริษัท
สามารถผลิตตามความต้องการของทางลูกค้าที่นอกเหนือจากสินค้ามาตรฐานปกติของทางบริษัท         
หลังคาไม้ซีดาร์   หลังคาเมทอลชีส
หลังคาไม้ซีดาร์  
ติดตั้งหลังคาไม้ซีดาร์
ออกแบหลังคาไม้ซีดาร์
หลังบ้านสวน
หลังคารีสอร์ท
  Metal sheet roof  
หลังคาโรงงาน
หลังคาอุตสาหกรรม
หลังคากันสนิม
Metal Sheet Roof
หลังคาซิงเกิ้ลรูฟ   พื้นไม้ธรรมชาติ
หลังคาซิงเกิ้ลรูฟ  
พื้นไม้สักรางลิ้น
พื้นไม้มะค่ารางลิ้น
พื้นไม้ประดู่รางลิ้น
พื้นไม้แดงยางลิ้น
พื้นไม้ตะแบกรางลิ้น
พื้นไม้ลามิเนต
  Terra Cotta  
พื้นไม้สักรางลิ้น
พื้นไม้มะค่ารางลิ้น
พื้นไม้ประดู่รางลิ้น
พื้นไม้แดงยางลิ้น
พื้นไม้ตะแบกรางลิ้น
พื้นไม้ลามิเนต
เคลือบพื้นอิพ๊อกซี่   เคลือบพื้นโพลียูเรเธน
เคลือบพื้นอ๊พ๊อกซี่  
เคลือบพื้นโรงงาน
เคลือบพื้นกันสารเคมี
เคลือบพื้นห้องซ่อมบำรุง
เคลือบพื้นห้องครัว
เคลือบพื้นสนามกีฬา
  เคลือบพื้นโพลียูเรเธน  
เคลือบกันสนิม
เคลือบพื้นกันลื่น
เคลือบพื้นป้องกันฝุ่น
เคลือบพื้นห้องผลิตอาหาร
เคลือบพื้นห้องสารเคมี
รับออกแบบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ Build -In   ออกแบบประกอบ ติดตั้งหินประดับ
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์  
พื้นไม้สักรางลิ้น
พื้นไม้มะค่ารางลิ้น
พื้นไม้ประดู่รางลิ้น
พื้นไม้แดงยางลิ้น
พื้นไม้ตะแบกรางลิ้น
พื้นไม้ลามิเนต
   
จัดสวนสวยด้วยหิน
ติดตั้งน้ำพุ
ติดตั้งน้ำตกสวนสวย
ติดตั้งหินประดับ
ติดตั้งสวนหินประดับ
ออกแบบหินล้าง ทรายล้าง   จำหน่ายและติดตั้งหินภูเขา
 
หินล้าง
กรวดล้าง
ออกแบบลายหินล้าง
ออกแบบลายทรายล้าง
หินสวยงาม
   
ติดตั้งหินสวย
ออกแบบจัดหิน
ออกแบบสวนหิน
จัดสวนสวยด้วยหิน
ทำกำแพงหิน
             
ทางกลุ่ม บริษัท I.T.R. GROUP ยังมีบริการในการออกแบบ ผลิต และติดตั้งสินค้าของทางบริษัทโดยยึดหลักการแก้ปัญหา
การทำงานอย่างวิศวกรรม และ สร้างสรรงานแบบสถาปัตยกรรม  เพื่อให้งานมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ มีความเหมาะสม กับงาน
ของลูกค้า  ทางบริษัทยินดีที่จะบริการ ประเมินราคาทุกงาน ไม่ว่าจะงานประมูล งานวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อข้อกู้เงิน Bank งานสำรวจ
หน้างานใหม่และงานเก่าเพื่อที่จะประเมินและวิเคราะห์สภาพหน้างานให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสินค้าที่จะนำไปใช้งาน และมี
การเสนอราคาที่รวดเร็ว  ในส่วนของการติดตั้ง  บริษัทมีทีมงานที่มีประสบการณ์ยาวนานเฉพาะทาง เพื่อรองรับงานและความต้อง
การของลูกค้า
   เรามีการให้บริการที่ปรึกษาโดยวิศวกรและสถาปนิกเพื่อแก้ปัญหา ปรับปรุงและสร้างสรรค์งานของท่าน ให้เราเป็นหนึ่งใน
ความสำเร็จของท่าน
 
 
สถานีเพลงออนไลน

Copyright © itrthailand.com . All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย
800 ซ.ลาซาล บางนา บางนา กรุงเทพ 10260 Tel. 02-361-1808 , 081-401-7778 , 089-691-9991 Fax. 02-361-1809
Email : itr_union@yahoo.co.th